20 април 2017
26 АПРИЛ – ОТКРИТА ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д-Р СВЕТЛАНА СТОЙЧЕВА

Открита лекция на проф. д-р Светлана Стойчева в рамките на курса Съвременна българска литература на тема: "Съвременната литература като спектакъл: от Омир до Константин Трендафилов" - 26 април, 15.45 ч., сграда „В“, зала 403, НАТФИЗ. С гледната точка на поета, литературния историк и критика Йордан Ефтимов. 

Календар