21 април 2017
НАГРАДА ЗА ПРОФ. Д-Р СТАНИСЛАВ СЕМЕРДЖИЕВ, РЕКТОР НА НАТФИЗ

Днес 21 април проф. д-р Станислав Семерджиев получи Наградата на Община Тунджа За граждански принос при възстановяването на църквата „Свети Йоан Богослов“ в село Овчи Кладенец, по случай 30-ет годишнината на Общината.

Календар