19 май 2017
Форум театър 2017 - д-р Полексена Хардалова
ФОРУМ ТЕАТЪР 2017
11-14 юни
д-р Поликсена Хардалова  
 

11.06.  – неделя – от 09.30 – 14.30 ч. – А 101

                            - от 15.00 – 17.45 ч. – А 101

12.06. – понеделник – от 10.30 – 20.00 ч. – А 202

13.06. – вторник – от 10.30 – 15.30 ч. – А 202

14.06. – сряда – от 11.30 ч. – изпит – А 202

 

 

 

                                                                  

 

 

Календар