05 юни 2017
ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - КЛАСИРАНЕ (ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР 2016/2017)

ЧЕСТИТО
на КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ
по проект
ЕВРОПЕЙСКИ СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ
за ЛЕТЕН семестър на учебната 2016/2017 г
по проект BG05М2ОP001-2.003
 „Студентски стипендии”

От екипа по проекта

Класиране за стипендии за успех

Класиране за специални стипендии

 

ВАЖНО!!!

до 8 юни 2017 г., 23:59 часа
КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ ТРЯБВА ДА ВЪВЕДАТ
IBAN-номера на сметката си, в сайта на проекта.
Студенти БЕЗ ВЪВЕДИ СМЕТКИ, отпадат от класирането.
ПРЕВОДИТЕ НА СТИПЕНДИИТЕ ЩЕ БЪДЕ НАПРАВЕНИ
до 30 юни 2017.

 

 

 

Календар