05 юни 2017
Изпит по ДПП (допълнителна професионална практика) - ф-т „Екранни изкуства”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за студентите – ф-т „Екранни изкуства”
подали заявление /комплект документи/
Изпитът по ДПП (допълнителна професионална практика)
ще се проведе на
 09.06.2017 г. /петък / от 11.00 ч. –
зала Б 11-а /Стефан Караджа 20/.

 

                                                                   УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Календар