06 юни 2017
"Студентски практики" - Ателие-лаборатория - Родопски Драматичен Театър "Николай Хайтов" - Смолян

Тази информация е за студенти, които се интересуват от „Студентски практики“. Дава се начало на проект, който ще се проведе под формата на ателие-лаборатория. Мястото е Смолянския театър, периодът е от 10.07. до 18.08. Обявените места за участници са следните: оператор, монтажист, четирима актьори-мъже, две актриси. Работата върху този проект включва навлизане в тематиката на проблематизираните от текста и сценария теми и подтеми, анализ и характеристика на персонажите, взаимоотношения, ситуации. Различни по вид проби и упражнения според средствата на зададената сценична или екранна форма. Изграждане на звуково-вербални профили, създаване на екранен образ, работа върху откъси от сценария.

Интересуващите се е нужно да се регистрират в сайта http://praktiki.mon.bg/sp/, ако нямат регистрация и да разберат, какви са условията. И да кандидатстват по обявата като в търсачката в сектор „Обяви“ изберат на Професионално направление: Театрално и филмово изкуство, а на местонахождение – Смолян.

За по-конкретна информация: petyakaradgova@gmail.com.


актьор (жена) 01.05.2017 - 20.06.2017 брой кандидати: 2
Родопски Драматичен Театър "Николай Хайтов" - Смолян
гр. Смолян, обл. Смолян

аудио и видео монтажист 01.05.2017 - 20.06.2017 брой кандидати: 1 Родопски Драматичен Театър "Николай Хайтов" - Смолян
гр. Смолян, обл. Смолян

актьор 27.04.2017 - 20.06.2017 брой кандидати:4
Родопски Драматичен Театър "Николай Хайтов" - Смолян
гр. Смолян, обл. Смолян

оператор 25.04.2017 - 20.06.2017 брой кандидати:1
Родопски Драматичен Театър "Николай Хайтов" - Смолян
гр. Смолян, обл. Смолян

http://praktiki.mon.bg/sp/companies/rodopski-dramatichen-teatur-nikolay-haytov-smolyan.html

Календар