09 юни 2017
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ по "ФИЛМОВО И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗКУСТВО", "МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА", "КИНОЗНАНИЕ" - 12.06

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО “ФИЛМОВО И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗКУСТВО”
  магистърска степен
 

ДИПЛОМАНТ: КАТЕРИНА ЛАМБРИНОВА

ДИПЛОМНА РАБОТА:  „Проблемите на младите в съвременното независимо американско кино”
магистърска теза
 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ: проф д.н. Мая Димитрова

РЕЦЕНЗЕНТ: проф д.н. Мирослав Дачев

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ: на 12.06.2017 г. от 10.00 часа в ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА Б 12, ул. Стефан Караджа 20

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО  “МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА”
                                    магистърска степен
                                                  

ДИПЛОМАНТ: ДОБРИ ХРИСТОВ

ДИПЛОМНА РАБОТА: „Мениджмънт на телевизионни новини в българската национална телевизия”
магистърска теза
 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ: проф. д.н. Любомир Халачев

РЕЦЕНЗЕНТ: проф. д.н. Мая Димитрова

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ: на 12.06.2017 г. от 10.45 часа

в ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА Б 12, ул. Стефан Караджа 20

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО “МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА”
магистърска степен
                                                                             

ДИПЛОМАНТ: ТЕОДОРА АНДРЕЦУДИ

ДИПЛОМНА РАБОТА: „Създаване и продуциране на медийна звезда”
магистърска теза
 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ: проф. д.н. Любомир Халачев

РЕЦЕНЗЕНТ: доц. Юрий Дачев

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ: на 12.06.2017 г. от 11.30 часа

в ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА Б 12, ул. Стефан Караджа 20

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО “МЕНИДЖМЪНТ В ЕКРАННИТЕ ИЗКУСТВА”
                                   магистърска степен
                                                                             

ДИПЛОМАНТ: ДАНИЕЛ ДЕЛЧУНКОВ

ДИПЛОМНА РАБОТА: „Стартиране на продуцентска фирма”
магистърска теза
 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДИПЛОМНИЯ ПРОЕКТ: проф. д.н. Любомир Халачев

РЕЦЕНЗЕНТ: доц. д-р Иван Иванов

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ: на 12.06.2017 г. от 12.15 часа

в ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА Б 12, ул. Стефан Караджа 20

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО “КИНОЗНАНИЕ”
 

ДИПЛОМАНТ: НЕЛИ СТОЯНОВА

ДИПЛОМНА РАБОТА: „Субектът във филмите на Нури Билге Джейлан. Социални и психологически характеристики”
теоретична работа
 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ: проф. д.н. Божидар Манов

РЕЦЕНЗЕНТ: доц. д-р Иван Иванов

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ: на 12.06.2017 г. от 13.00 часа

в ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА Б 12, ул. Стефан Караджа 20

Календар