10 юни 2017
ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ по "ФИЛМОВО И ТВ ОПЕРАТОРСТВО" (13.06 и 14.06) и "ФОТОГРАФИЯ" (13.06)
Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО  “ФИЛМОВО И ТВ ОПЕРАТОРСТВО”

                                                                                             ДИПЛОМАНТ: ПОЛИНА ВАСИЛЕВА

ДИПЛОМНА РАБОТА: „СРЕЩАТА”
късометражен игрален филм
 
„Операторско майсторство в музикален видео клип”
 теоретична работа
 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. д-р Емилия Стоева

РЕЦЕНЗЕНТ:  доц. д-р Георги Николов

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ: на 13.06.2017 г. от 10.00 часа в КИНОЗАЛАТА

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО  “ФИЛМОВО И ТВ ОПЕРАТОРСТВО”

                                                                                           ДИПЛОМАНТ: МИНЧО МИНЧЕВ

ДИПЛОМНА РАБОТА: „МАСКАТА”  
късометражен документален филм
 
„Подвижна телевизионна станция”
теоретична работа
 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ: доц. д-р Мартин Димитров

РЕЦЕНЗЕНТ: доц. д-р Емил Рашев

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ: на 13.06.2017 г. от 11.00 часа в КИНОЗАЛАТА

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО  “ФОТОГРАФИЯ”

                                                                                             ДИПЛОМАНТ:  РАДОСТИН НАЙДЕНОВ

ДИПЛОМНА РАБОТА:  „Фотографията – машина на времето”
теоретична работа
 
„СПОДЕЛЕНА САМОТА”
фотоизложба 
 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  доц. Иглена Русева

РЕЦЕНЗЕНТ:  доц. д-р Красимир Андонов

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ: на 13.06.2017 г. от 13.00 часа в КИНОЗАЛАТА

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО  “ФИЛМОВО И ТВ ОПЕРАТОРСТВО”

                                                                                             ДИПЛОМАНТ:  ДРАГОМИР ДИМЧЕВ

ДИПЛОМНА РАБОТА: „СУИНГ” 
късометражен игрален филм
 
„Психология и хармония на светлината - цветовете”
 теоретична работа
 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ: проф. Венец Димитров

РЕЦЕНЗЕНТ: доц. д-р Мартин Димитров

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ: на 14.06.2017 г. от 13.00 часа в КИНОЗАЛАТА

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО  “ФИЛМОВО И ТВ ОПЕРАТОРСТВО”

                                                                                             ДИПЛОМАНТ: ЗАПРЯН КОКИЛКОВ

ДИПЛОМНА РАБОТА: „ПЕСЕН И МОЛИТВА”
късометражен документален филм
 
„Кинетична филмова камера”
теоретична работа
 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. Венец Димитров

РЕЦЕНЗЕНТ:  доц. д-р Емил Рашев

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:  на 14.06.2017 г. от 14.00 часа в КИНОЗАЛАТА

 

Д И П Л О М Н А    З А Щ И Т А

ПО  “ФИЛМОВО И ТВ ОПЕРАТОРСТВО”

                                                                                             ДИПЛОМАНТ:  БИСЕР ДЖОНЕВ

ДИПЛОМНА РАБОТА: „ДОЛИНАТА НА ЦАРЕТЕ”
късометражен документален филм
 
„Метаморфози на аудио–визуалната форма в ерата на интернета”
теоретична работа
 

ДИПЛОМЕН РЪКОВОДИТЕЛ:  проф. Венец Димитров

РЕЦЕНЗЕНТ:  доц. д-р Цветан Недков

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ:  на 14.06.2017 г. от 15.00 часа в КИНОЗАЛАТА

Календар