14 юни 2017
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ - „ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА НЯКОГО ЦЕЛИЯТ СВЯТ!“

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

И

ДИРЕКЦИЯ „БМЧК” КЪМ НС НА БЧК

 УДЪЛЖАВАТ СРОКА  ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

„ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА НЯКОГО ЦЕЛИЯТ СВЯТ!“

ТЕМА: ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ – ЖИВОТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИЗКУСТВОТО

ДО 10 НОЕМВРИ 2017 Г. (ПЕТЪК)

Заключителните резултати ще бъдат оповестени на 4 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК).

 

Изпълнителна агенция по трансплантация,  в партньорство с Дирекция „БМЧК” към НС на БЧК, обявява национален конкурс за художествени и дигитални произведения, пресъздаващи живота на пациентите преди и след трансплантацията, както и акта на донорството като хуманен жест в човешките взаимоотношения.

Целите на конкурса са:

I. Благотворителен търг на избраните произведения, от който събраните средства ще бъдат разпределени към сумата за изграждане на Паметник на донора в Южен парк, от една страна и от друга – към Фонд на БМЧК за насърчаване и развитие на творческите способности на деца и младежи със специални образователни потребности и/или нисък социален статус.

II. Съставяне на детска книжка за човешкото тяло от екип финалисти от художествената област, в която ще бъде подробно визуално и текстово обяснено „Що е то донорство и Що е то трансплантация?“

III. Изработване на анимационен филм за донорството и трансплантацията от финалистите от дигиталната област.

Регламент на конкурса ще намерите ТУК.

Резултатите от конкурса са насочени към повишаване осведомеността на обществото за донорството и трансплантациите и по-специално на децата и младежите, чрез по-достъпен и забавен начин на предоставяне на информацията.

Съвместната инициативата е продължение на проведените през годините от Български младежки Червен кръст конкурси за уязвими деца и младежи, които желаят да развиват творческите си способности в сферата на изобразителното изкуство. Тази година обхватът на потенциалните заинтересовани страни се увеличава и с нова категория участници – ученици, студенти и докторанти от художествени училища и университети, пациенти с редки заболявания, трансплантирани пациенти от пациентски организации, живи донори и близки на донори с художествена дарба. 

Подборът на кандидатите ще бъде направен от експертна комисия, която ще включва представители от художествени институции, специалисти от определени сфери на художественото и дигитално изкуство, както и служители от двете иницииращи конкурса структури – Изпълнителна агенция по трансплантация и НС на БЧК, дирекция „БМЧК”.        

За допълнителна информация, моля да се обръщате към Радостина Гетова, главен експерт „Връзки с обществеността”, Изпълнителна агенция по трансплантация, тел. 0884 261 877 и e-mail: radostina.getova@bgtransplant.bg и Диляна Димитрова, експерт „Социални дейности и комуникации“, Дирекция „БМЧК”, тел. 0886 281 858 и e-mail: d.dimitrova@redcross.bg.

 

 

Календар