29 юни 2017
График за поправителна сесия - летен семестър

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ОТ ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ
/ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР/ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г., ЗА СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА
от 26.06.2017 г. до 03.07.2017 г.

Вижте графика ТУК
Календар