03 юли 2017
Публични защити на дипломни работи по "Сценичен и екранен дизай"

Публични защити на дипломни работи с ръководител проф. д-р Чайка Петрушева, за придобиване на образователната степен „Бакалавър“ по „Сценичен и екранен дизайн”, Факултет „Сценични изкуства”:

Пепа Паришева – „Сценографско решение и костюми по драматизацията на новелата „Пяната на дните“ на Борис Виан“

Яна Василева – „Сценографско решение и костюми по пиесата „Пречистени“ на Сара Кейн“

Симона Александров – „Сценографско решение и костюми по операта „Пръстенът на нибелунгите“ от  Р. Вагнер“

Василена Ялъмова – „Сценографско решение и костюми по „Опасни връзки“

05.07.2017 г., 15.00 ч., сграда А (ул. „Г.С. Раковски“, 108А), фоайето на 6 ет., НАТФИЗ

Календар