28 юли 2017
Декларация за здравно осигуряване - студенти 2-ри, 3-ти, 4-ти курс и докторанти редовно обучение

ОТНОСНО: Здравно осигуряване по чл.40, ал.3 от ЗЗО 

Уведомява ме Ви, че чл.40, ал.3 гласи следното:

1. Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства в стая № 301 /деловодство/ на третия етаж.

Ако студентът не подаде до края на м.09.2017г. съответния документ, отговорността е изцяло негова и няма да бъде осигурен здравно.

 

От счетоводството

 

Календар