22 август 2017
ИНСТРУКТАЖ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

НА  31.08.2017 г. в АУЛАТА

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНСТРУКТАЖ за КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА:

от 10.00 ч. ПРЕДСЕДАТЕЛИ и ЧЛЕНОВЕ на ИЗПИТНИ КОМИСИИ

от 11.00 ч. КВЕСТОРИ - ДОКТОРАНТИ

от 12.00 ч. КВЕСТОРИ – СТУДЕНТИ

 

                                                                      УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Календар