11 септември 2017
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ - уч. 2017/2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Комплект документи за записване /на касата на УДТ, цена – 20 лв./.

2. Диплома за средно образование /за ОКС бакалавър/ – оригинал

3. Лична карта

4. 4 броя снимки

5. Квитанция за платена такса за зимен семестър:

    - 750 лв. - за всички бакалавърски специалности

    - 800 лв. – за всички магистърски специалности

/заплащането на семестриалната такса става в която и да е банка в София и страната/

Образец за попълване на вносната бележка

ИМЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”

IBAN НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BG16BNBG96613100176501

BIC НА ПОЛУЧАТЕЛЯ: BNBGBGSD

ПРИ БАНКА: БНБ ЦУ

ОСНОВАНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ:  ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ, СПЕЦ............................, КУРС............

ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА СТУДЕНТА, ЕГН................................

НАРЕДИТЕЛ: ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ НА ВНОСИТЕЛЯ

 

ГРАФИК ЗА ЗАПИСВАНЕ

12.09.2017 г. /вторник/ - спец. АДТ, АКТ, ТД-ТТ, РДТ

13.09.2017 г. /сряда/ -  спец. ФТР, ФТО, ФТМ, ФТЗ, ФТП, ФОТ, АВД, ДР, ЕИЖ

14.09.2017 г. /четвъртък/ - спец. СЕД, СКТ, ТТМ, ТИ, МСИ, ПР, ФТИ, МЕИ, ЕПФ

ВАЖНО!!! Трябва да попълните следните 2 вида договора:

Договор 1

Договор 2

При записване носете по два екземпляра от всеки. 

Записването ще става в сградата на ул. Раковски 108А, ет. 3, след стая 313, от 9.30 ч. до 13.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.30 ч. по посочения график.

 

На 15.09.2017 г. / петък / от 10.00 ч. в салона на Учебен драматичен театър ще се състои тържествено откриване на новата учебна година

Присъствието на новоприетите студенти е задължително!

 

 

Календар