10 септември 2017
"Илиада" - 21 септември, Театър "София", Открита сцена

ИЛИАДА
от Омир

постановка Лора Мутишева
говорна кондиция д-р Лора Мутишева, д-р Ралица Ковачева-Бежан, д-р Тодор Димитров
II „Актьорство за драматичен театър“,  клас доц. д-р Пенко Господинов

“И в кръв се окъпа земята”
Илиада, VIII песен

Илиада. Песен за войната. За стремежа към чест, слава и безсмъртие. За гнева на Ахил. За герои, битки, подвизи. За човека и боговете. За Съдбата. Героичен разказ, един от първите записани в западноевропейската литература. Началото.
И като че ли всички забравяме, че след войната, независимо в името на какво е тя, остават само трупове. И жени, които да ги оплакват. И земя окъпана в кръв.

Календар