18 септември 2017
Съобщение за курс Културна политика при д-р П. Миладинов
КУРСЪТ ПРИ Д-Р П. МИЛАДИНОВ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 14.10.2017 Г.
/КУЛТУРНА ПОЛИТИКА
14,28 окт., 4,11,18,25 ноември, 16 дек.
В 401
д-р П. Миладинов/

 

                                             УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Календар