06 октомври 2017
ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Доц. Петър Абаджиев /Основи на фотографията/
ще отсъства на 6.10.2017 г.
 
 
Проф. д-р Теодор Янев
ще отсъства от учебни занятия по
„Видеотехники” – І ЕПФ
на 10.10.2017 г. /вторник/ и
„Операторство в ТВ адаптация” – ІV ФТО
на 12.10.2017 г. /четвъртък/.
 
 
Доц. д-р Андроника Мартонова
ще отсъства от учебни занятия по
„История на азиатското кино”
на 12; 19; и 26.10.2017 г. /сряда/
от /14.15-15.45 ч./ - В 401
Лекциите ще започнат на 08 ноември 2017 г.
 
 
АС. ПЕТЪР КАУКОВ
/“СЦЕНИЧНИЯТ ИЗКАЗ НА ШЕКСПИР И СЪВ. ТЕАТЪР“/
ЩЕ ОТСЪСТВА НА
5.10 И 6.10. 2017 Г.
 
 
 УЧЕБЕН ОТДЕЛ
Календар