12 октомври 2017
Конкурси за докторанти

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за докторанти по професионално направление

8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности:

Театрознание и театрално изкуство:

1. Семиотични аспекти в работата на актьора - 1 редовно,

2. Мерената реч в изграждането на гласово-говорните умения на актьора - 1 редовно,

3.Тишината – метафизичният хоризонт на театралния спектакъл - 1 редовно,

4. Изразни средства и подходи в драматургическото единство театър-музика – 1 редовно,

5. Органично действено поведение при изграждане на сценически образ с кукла – 1 редовно.

Кинознание, киноизкуство и телевизия:

1. Особености на звука в телевизионните сериали – 1 редовно;

2.Специфика в режисурата на монтажа за риалити формати – 1 редовно,

3. Предизвикателства при заснемането на научно-популярни филми за дивата природа – 1 редовно, 4.Специфика на аудиовизуалната драматургия за деца – 1 редовно,

5.Европейски културни политики за създаване на нови киноаудитории – 1 редовно.

всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 225, 9231 275, подаване на документи - ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 303. Такса за кандидатстване – 100 лв.

Публикувано в Държавен вестник бр. 81 от 10 октомври 2017 г.

Необходими документи

1. Заявление до Ректора (да се изтегли от тук)

2. Автобиография с актуален адрес и електронен адрес за кореспонденция;

3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистърска степен и приложението към нея ( ако е издадена в чужбина, се попълва заявление за признаването ?);

4. Нотариално заверено копие от дипломата за бакалавърска степен и приложението към нея ( ако е издадена в чужбина, се попълва заявление за признаването ?);

5. Списък на публикациите, ако има такива

6. Копие от документ за самоличност и две снимки

7. Квитанция за платена такса

Календар