02 ноември 2017
Лекции по "Увод в историята на европейския театър"
ЧАСЪТ ПО „УВОД В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ТЕАТЪР“ 
ПРИ ПРОФ. Д.Н. КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА
НА ДАТИ 3.11. И 10.11. 2017
ЩЕ ПРОВЕДЕ в А 405
 
 
УЧЕБЕН ОТДЕЛ
Календар