07 ноември 2017
Конкурс за главен асистент

Националната академия за театрално и филмово изкуство “Кр. Сарафов” – София, обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 8.4.

Театрално и филмово изкуство и научна специалност Театрознание и театрално изкуство (сценична реч) – един,  със срок два месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.”Раковски” 108 А, ет.3, стая А 303, тел. 9231 225

Публикувано в Държавен вестник бр.87 от 31.10.2017 г.

Календар