09 ноември 2017
70-годишен юбилей на проф. Диана Борисова

ГАЛЕРИЯ

 

проф. Диана Борисова

БИОГРАФИЯ

Образование

1985 г. – 1986 г. специализация във Москва ГИТИСС - катедра Сценична Реч

1974 г. – Висше образование АДТ във ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”, в класа на проф. Ф.Филипов

1967 г. – 1968 г. курс за радиожурналисти към БНР и работи като извънщатен сътрудник

1965 г. – Средно гимназиално образование СПТУ „Бачо Киро“, гр. Павликени

 

Академичен опит

от 2017 г.  Професор - доайен

2009 г. – 2017 г. – получава научното звание „професор“ за хабилитационния труд, издаден под заглавие „Магията на словото“

1996 г. – 2009 г. получава научното звание “Доцент” за хабилитационния труд “Гласово-говорната техника и художествената организация на речта”

от 1977 г. преподавател във ВИТИЗ/НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ -  ръководител на катедра „Сценична реч“, член на Академичния и факултетен съвет, член на консултативен съвет по творческата реализация на студентите към Факултет Сценични изкуства.

Преподава сценична реч в класовете на проф. Е.Халачев, проф Д.Гюрова, проф. Елка Михайлова, проф. Н.Георгиева, проф. Красимир Спасов, доц. В.Ранков, доц. Мая Енчева, проф. Боньо Лунгов, проф. Маргарита Младенова, а също и в класовете по Публична реч на проф. Елисавета Сотирова – бакалавърска и магистърска степен. 1986 г. до 2002 г. преподава в продължение на четири последователни випуска на студентите на проф. Надежда Сейкова.

Актуализира програмата и ръководи магистърската специалност „Публична реч“. Научен ръководител на магистърски тези, специализации и докторати.

Участва в разработването и актуализиране на всички програми по техника на говора и художествено слово, както за специалността АДТ, така и за ПР (бакалавърска и магистърска степен). Участва в разработването на Правилника за Устройството и дейността на НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”.

Автор на рецензии и становища за дисертационни и хабилитационни трудове. Рецензия по хабилитационния труд на Константин Каракостов за заемане на научната длъжност „доцент“; Рецензия по дисертационния труд на Минчо Колев за придобиване на научната и образователна степен „доктор“; Рецензия по дисертационния труд на Владислав Прелезов за придобиване на научната и образователна степен „доктор“.

Освен в НАТФИЗ преподава и в НБУ и Театрален колеж „Любен Гройс“. Провежда работни ателиета по проблемите на гласово-говорната техника на студенти АДТ в Свободен университет Варна и в Пловдивски университет.

Консултант по проблемите на словото в столични и извън столични театри, БНР и БНТ и други електронни медии.

 

Артистичен опит

1981 г. гастрол в Драматичен театър Търговище в ролята на Катерина – Укротяване на опърничавата, Шекспир

Авторско предаване (сценарий и водещ) за Н.В.Гогол с откъси от повестта Вий, излъчено по БНТ. 1997 г.

1979 г. – 1982 г. Кафе-театър София, Лесли Кейзуел – Мишеловката, Агата Кристи

1974 г. – 1977 г. актриса в Драматичен театър Плевен – някои от по-значимите роли:

Марица Ангелова – През октомври без теб, К.Илиев, реж. Андрей Калудов

Вела – Вампир, А. Страшимиров, реж. Ив.Иванов

Надежда – Последните, М.Горки, реж. Д.Стоянов

Художничката – Любов необяснима, Н.Йорданов, реж. Елена Цикова

Рита Осянина – А утрините тук са тихи, А. Василиев, реж. Кр. Спасов

Гертруда – Хамлет, Шекспир, реж. Румен Чакъров

Каталина – Тил Ойленшпигел, Г. Горин, реж. Елена Цикова

1969 г. – 1970 г. стажант-актриса в Драматичен театър В.Търново

 

Книги и публикации

2009 г. „Магията на словото“ с аудио-визуално приложение, изд. „Българска книжница“

2007 г. Годишник на НАТФИЗ - Ролята на поемата “Камбаните” на Едгар Алън По в разработването на гласовите регистри.

2006 г.“Алхимия на актьорския глас” на изд. „Българска книжница“.

 

Член на журита

2014г. , 2012г. и 2010 г. на Националния конкурс по художествено слово, организиран от Унгарския културен институт „Балаши“ в град Шумен.

2014 г. Всерусийски конкурс по рецитаторско изкуство към Новосибирский государственный театральный институт, гр. Новосибирск, Русия( и провежда открит урок на тема: „Енергия на звучащата реч“)

2013 г. Конференция по проблемите на ортоепията в сценичната реч към Екатеринбургский государственный театральный институт, гр. Екатерининбург, Русия

 

Награди

2014 г. Отличена със „Златен век“ за принос в развитието на българската култура от Министерството на културата;

1988 г. Златна значка на Комитета за култура;

Лауреат на Втория и Третия национален конкурс на художественото слово 1976г. – Ст. Загора и 1983г. – София

1978 г. Специалната награда на Комитета за култура – Велико Търново

1973 г. първа награда на конкурса по Художествено слово във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“

1973 г. наградата на Съюза на артистите в България - гр. Враца (като студентка в конкурс за професионалисти)

Календар