29 ноември 2017
ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Проф. д.н. Анна Топалджикова ще отсъства
на 30.11 и 01.12. 2017 г.
 
 
Доц. д-р Борис Минков
ще отсъства на 01.12.2017г..
/Основен курс История на европейската литература (І курс ТТМ); История на европейската литература. Модернизъм (ІІ курс ТТМ) и спецкурс Град и литература./
 
 

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

 

Календар