01 декември 2017
10 ГОДИНИ ОБНОВЕНА БИБЛИОТЕКА НАТФИЗ - ОТВОРЕНИ ВРАТИ - 11 декември 10.00 - 17.00 ч.

ГАЛЕРИЯ

 

ПРЕДИСТОРИЯ

През 1942 г. постановление на Министерски съвет признава „Държавната театрална школа при Народния театър“ и разпорежда държавно финансиране. На 5 август 1946 г. дарение от 367 книги поставя началото на БИБЛИОТЕКАТА към школата. На 28 януари 1948 г. друго постановление на Министерски съвет преобразува „Държавната театрална школа при Народния театър“ в „Държавно висше театрално училище“, а БИБЛИОТЕКАТА при школата става част от него с 1055 книги.

Сградата, в която Училището започва своя живот, се намира на тогавашния бул. „Толбухин“ №43, днес бул. „В. Левски“. От 1948 г. до 1955 г. БИБЛИОТЕКАТА заема една стая от сградата. В тази стая е само част от фонда, останалите книги се съхраняват в различни стаи и кабинети на училището.

През 1954 г. Държавното висше театрално училище става Висш институт за театрално изкуство „Кръстьо Сарафов“ – ВИТИЗ. През 1955 г. БИБЛИОТЕКАТА се настанява в предоставените ? три помещения в сградата на ул. „Г. С. Раковски“ 108 А, където се помещава и днес. С Решение на Народното събрание от 21 юли 1995 г. ВИТИЗ е преобразуван в Академия и получава названието „Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – НАТФИЗ.

БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

Академията разширява, осъвременява и обогатява своята дейност. Предлага на студентите си широк спектър специалности и програми, някои от които уникални за страната и Европа. БИБЛИОТЕКАТА, чийто специализиран фонд е предимно от литература за театъра и киното,  се обогатява с литература в области като фотография, изобразително изкуство, сценография, костюми, танцов театър, мениджмънт в сценичните и екранните изкуства, управление на проекти. Съществена част от фонда се състои от художествена литература с приоритет пиеси – издавани и публикувани в периодични издания – списания, вестници, периодични сборници и непубликувани драматургични текстове. Основният фонд на БИБЛИОТЕКАТА е на български, английски и руски език.

От декември 2007 г. библиотеката е преместена в ново помещение – широко, светло, комфортно. Обособени са и компютърни читателски места, оборудва се с копирна техника и букскенер, които са на разположение на студентите и преподавателите в Академията.

През 2008 г. се обособява филмотечен фонд. В колекцията са включени образци на игралното и документалното кино, които да бъдат използвани в процеса на обучението във Факултет „Екранни изкуства“.

СЪВРЕМЕННА БИБЛИОТЕКА – ХИБРИДНА БИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕКАТА осигурява електронен достъп до включените във фонда учебни и ползвани като учебни материали. Традиционните каталози биват заменени от електронен, който става основа на онлайн каталог, ползван от всяка точка на света. Електронният каталог на БИБЛИОТЕКАТА предоставя информация: за книгите от фонда (най-старата е издадена през 1824 г.); за статиите от периодични издания и части от различни издания в областите кино и театър (най-старата описана статия е от 30 септ. 1863 г.); за дипломните работи, дисертациите и хабилитационните трудове, защитени в НАТФИЗ. За специфичните фондове са разработени: модул Театрални постановки с информация за всички създавани на учебните сцени постановки (от първата „Двубой“ през 1957 г.) и модул Филми с всички включени във филмотечния фонд заглавия (с подробно описан творчески екип, времетраене, серийност, номинации, награди). БИБЛИОТЕКАТА организира фонд електронни документи. Голяма част от тях е качена на самостоятелни дискове (CD), информация за които може да се намери в модул Некнижни носители на онлайн каталога.

„Факт е, че библиотеките и образованието излизат извън сградите, стават все по-виртуални. Става възможно от разстояние да бъдат обслужвани читатели, да бъде организирана електронна доставка на библиотечни документи. За да съборим всички стени на библиотеката и да я направим достъпна отвсякъде и по всяко време, започнахме дигитализиране на единични екземпляри от пиеси, най-търсените учебни материали, тематични периодични издания. За реализирането на тази идея огромна помощ оказа спечелването на проект към Фонд Научни изследвания, по който беше закупен букскенер. До пълния текст на някои от дигитализираните материали даваме достъп направо през онлайн каталога с потребителско име и парола. Пак през онлайн каталога може да се презаписват и заявяват библиотечни документи.“

Надежда Дякова, Директор на „Академична библиотека и архив“, НАТФИЗ

ХОРАТА В БИБЛИОТЕКАТА

През годините за развитието на БИБЛИОТЕКАТА и поддържането на библиографския кабинет, който става част от СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА, допринасят библиотекарите – Богдана Чилингирова, Стойка Денчева, Алла Докова, Ромяна Дячка, Емилия Балджийска, Светла Алексиева, Стояна Радева, Васил Мавродиев и Румяна Миланова.  Екипът, в чието лице настоящите потребители могат да намерят надежден и висококвалифициран партньор, способен да предостави качествени, професионално представени библиотечни услуги е: Надежда Дякова, Борислава Маноилова, Десислава Орлова, Ирена Кърцелина, Красимира Инкова.

Календар