04 декември 2017
ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ДНЕС 04.12. 2017 Г. ДОЦ. Д-Р БОЙКА ДОНЕВСКА
/“ИСТОРИЯ НА ПЛАСТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА“ ЩЕ ОТСЪСТВА
 
 
УЧЕБЕН ОТДЕЛ
Календар