12 декември 2017
Допълнителна професионална практика за студенти ф-т „Екранни изкуства”
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
за студентите, ф-т „Екранни изкуства”
които искат да се явяват на изпит по:
ДПП (допълнителна професионална практика).
 
Срок за подаване на документи – 20.12.2017 г.
в Учебен отдел – стая 302

 

ДАТАТА ЗА ИЗПИТА ЩЕ БЪДЕ В РАМКИТЕ НА
ЗИМНАТА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ - 2018 г.

 

Под „ДПП” се разбира участието на студент в сферата на собствената му специалност, в дейност, извън задължителната му курсова задача (филм, семинар, уъркшоп, фестивал и т.н., събития, съвместни програми и поръчки на Академията.)

Случаите, при които студентите могат да получат кредити по този предмет са изброени в решението на АС от 24.03.2009 г.

Сборът от кредитите, по дисциплината „ДПП” за целия срок на обучение не може да надхвърля 50 % от общото количество кредити, които трябва да събере студентът за „избираеми дисциплини”.

Комисия в състав: Декана и Ръководители катедри, поставя оценка и  определя съответните кредити.

Забележка:

Важи само за настоящи студенти.

Не се приемат документи на вече завършили семестриално.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА :
ДПП (допълнителна професионална практика)
 

- Заявление до Декана /бланка в Учебен отдел/

- Писмо, удостоверяващо участието на студента от  ръководителя на семинара, уъркшопа, филма и т.н.

- Писмен анализ на събитието и личен отчет за собственото си участие в него

- Фотографии, филми, клипове и др. материали

Календар