21 декември 2017
ОТСЪСТВАЩИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
д-р Цветелина Панчелиева
ще отсъства от учебни занятия по дисциплината
„ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА”   -  ІІ курс ФЕИ
сряда /15.30 – 18.00/ - кинозала
на 03.01.2018 г.
Лекциите ще започнат на 04.01.2018 г.

 

ПРОФ. Д.Н. КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА  /Увод в историята на европейския театър“/ ЩЕ ОТСЪСТВА НА 22.12.17 Г

                           

УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Календар