22 юли 2011
Обява за конкурси!

Обявата е обнародвана в “Държавен вестник”, бр. 56 от 22.07.2011г.

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо Сарафов” – София обявява конкурси за: професор по 05.08.01 Театрознание и театрално изкуство (сценична реч) и за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности: 05.08.01 театрознание и театрално изкуство: Гласово-говорната характеристика в съвременния подход при изграждане на сценичния образ - 1 редовно, Спецификата на българската народна песен във вокалното възпитание на актьора - 1 редовно, Паралели между драматичния театър и театъра на движението на ХХI век - 1 редовно, 05.08.03 кинознание, киноизкуство и телевизия: Съвременното българско кино след 1989 година – 1 редовно, Специални ефекти в пост-продукцията и тяхната роля при режисурата на сцени и каскади – 1 редовно, всички със срок 2 месеца от публикуването в “Държавен вестник”.

За информация тел. 9231 271, 9231 275, подаване на документи - ул. “Раковски”№ 108 А, ет.3, стая А 301

Календар