12 септември 2015
Мрежово предприемачество и социални мрежи - интензивен курс
Дисциплината е избираема за студентите в магистърските
програми на Факултет „Сценични изкуства” /МСИ, ТИ, РСИ, ПР/. Курсът  носи 2  кредита (ECTS)
Допълнителна информация за курса и записване в стая № 312, Учебен отдел и на тел. :+ 359(2) 9231 274
                                                     
Семинарът по „Мрежово Предприемачество и социални мрежи”  въвежда 
основните характеристики на мрежово предприемачество в сектор „Култура“.  Запознава участниците с актуални изследвания върху търсенето и предлагането на  културни продукти в Европа и в България. Акцентира върху  мрежово 
предприемачество на изкуство предлагано в открити обществени пространства 
(фестивали и дигитален маркетинг) и върху продукти и услуги свързани с 
високотехнологични процеси на производство или обвързани с повтарящ се цикъл на пазарно предлагане (абонаментно  изкуство и съфинансиране на продукции).  Анализира се вътрешно секторната конкуренция за качество и външно сътрудничество  при обвързване с аудитории и потребители в контекста на 21 век.   
В темите на курса е предвидено участие на гости, културни предприемачи от България.
 
Календар