15 март 2017
ЛЕКЦИИ ПО ЕСТЕТИКА - 20 МАРТ, КИНОЗАЛА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Лекциите по ЕСТЕТИКА от (9.30 – 11.00 ч.)

на 20 март 2017 г.

ще се проведат в Кинозалата на НАТФИЗ

 

                                                      УЧЕБЕН ОТДЕЛ

Календар