16 март 2017
Стажантска програма в Nu Boyana Film Studios

Nu Boyana Film Studios стартира тримесечна стажантска програма с възможност за реална професионална реализация.

Информация относно програмата - Nu Boyana Internship

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ - 22.03 (сряда)

Календар