Кандидатстудентските консултации се провеждат през месеците юли и август.

Консултациите за образователна степен „Бакалавър“ са групови и индивидуални. Груповите консултации са 30 академични часа и се провеждат по предварително обявен график за различните специалности. За участие в тях се заплаща сумата от 300 лв. Консултациите за образователна степен „Магистър“ са само индивидуални.

Индивидуалните консултации се провеждат след подаване на писмено заявление до декана на съответния факултет и заплащане на такса от 30 лв. за академичен час. В заявлението се посочва броят на часовете, предпочитаният преподавател за провеждане на консултацията и периодът от време.

Справка и записване – на касата на Учебния драматичен театър, тел. 02/92 31 303.

Работно време на касата:
(за периода от 17.07.2017 г. до 31.08.2017 г.)
Понеделник - Петък: 08:30 - 17:00 ч.
Обедна почивка: 13:00 - 13:30 ч.

Заплащането на таксата за груповите консултации може да бъде извършено по банков път по сметката на НАТФИЗ:

IBAN: BG16BNBG96613100176501
BIC: BNBGBGSD
БАНКА: БНБ

В платежното нареждане трябва да бъде посочено:

- Кандидатстудентски консултации - КСК

- Съкращението на специалността – виж съкращението ТУК

- Датите на кандидатстудентската консултация

Например: КСК - АДТ - 03-07.07.2017

Сканираното платежно нареждане да се изпрати на имейл: rector.office@natfiz.bg

В имейла напишете трите имена на кандидат-студента и негов телефон за връзка.

Повече информация можете да намерите в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ, в Наредбата за прием и на тел. 02 9231 272/ 273/ 274/ 271/ 303

Календар