ШКОЛИ В НАТФИЗ
2016/17 учебна година

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов” е най-престижната Академия в България за обучение в областта на театъра, киното, телевизията и фотографията. В Академията преподават световно известни преподаватели – режисьори, актьори, оператори, фотографи, киноведи, театроведи, драматурзи. Във връзка с Европейската инициатива за обучение през целия живот (Lifelong Learning) НАТФИЗ организира и през тази учебна година школи за квалификация. Успешно завършилите курса получават УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов"
Занятията се провеждат в рамките на една учебна година (два семестъра), общо 150 академични часа. Годишната такса е в размер на 900 лв., семестриалната такса - 450 лв. (с изключение на Танцовата школа). Таксата се внася при записването на всеки семестър.

Занятията се провеждат вечер, два пъти седмично по 3 часа от 18.00 до 20.30 ч.

ЗАПИСВАНЕТО ЗА ВСИЧКИ ШКОЛИ ПРОДЪЛЖАВА ДО 30 ОКТОМВРИ 2016 г.

Справки и записвания на касата на Учебния театър, ул. „Раковски” № 108А, тел. 9231 303.

 • Актьорско майсторство

  В школата по АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО ще бъдат проведени упражнения за концентрация, внимание, метод на физическите действия, основни принципи на сценичното движение и техника на говора. Като финален етап курсистите ще работят върху части от пиеси, като се набляга на монолози, което е и част от кандидат-студентския изпит в НАТФИЗ

  още »
 • Драматургия, Режисура и Монтаж на кратки филмови форми

  Школа по ДРАМАТУРГИЯ, РЕЖИСУРА И МОНТАЖ НА КРАТКИ ФИЛМОВИ ФОРМИ. Курсът дава квалификация за практическа реализация на кратки авторски филми и ще завърши с написване на драматургичен сценарии, неговото заснемане, монтиране и показването на готовия филм от всеки курсист.

  още »
 • Операторска работа с видеотехника

  Школа по ОПЕРАТОРСКА РАБОТА С ВИДЕОТЕХНИКА. Курсът ще даде квалификация за работа с дигитална кинокамера, обучава на основните положения на операторството и монтажа. В програмата са включени лекции и упражнения по различни специфики на операторската работа, като светлината в работата на оператора, жанрове в работата на оператора, телевизионно операторство, въведение в режисурата. Курсът завършва с осъществяването на филм от всеки курсист.

  още »
 • Фотография

  В школата по ФОТОГРАФИЯ курсистите ще получат основни теоретични и практически познания за работа с филмова и дигитална фотография. Те ще минат през различни курсове на обучение, като фотографска оптика и фототехника, компютърна фотография, студийна фотография, работа на фотографа в лаборатория, снимачна работа върху черно-бяла и цветна фотография. Курсът завършва с изложба от фотографии.

  още »
 • Танцови школи

  Запознаване със стила на танцовите техники и тяхното усъвършенстване. ЗАДАЧИ: Професионална подготовка по танцови техники, поддръжка и усъвършенстване.

  още »
 • Анимация

  Обучение в школата осигурява изучаването на комплекс от теоретико-практически знания и умения, необходими за създаването на анимационен филм.

  още »
 • Звукозапис в малки екранни форми

  още »
Календар