Форма на обучението:

Школа

Образователна степен:

Школа

Подготовката в школата е предназначена за любители и за бъдещи кандидат-студенти, без да е кандидат-студентски курс.
Приемат се всички желаещи, завършили средно образование и ученици.
Част от занятията ще бъдат свързани с етиката в театъра, неговата същност и устройство .
Ще бъдат проведени упражнения за: концентрация, внимание, работа по метода на физическите действия, основни принципи на сценичното движение и техника на говора.
Ползвайки текста на дадена творба, като ситуация, чрез игрови задачи обучаващите се ще бъдат въвеждани в основните принципи на превръщане на литературния текст в театрално събитие.
Като финален етап ще се работи върху части от пиеси, като се набляга на монолози и диалози, което е и част от изискванията за кандидат-студентски изпити в НАТФИЗ.
Обучението завършва със заключителен спектакъл пред публика.

Преподаватели: проф. Анастасия Савинова, проф. Иванка Бенчева, гл. ас. д-р Валерия Кардашевска
Ръководител на школата-проф. Надежда Сейкова

Занятията се провеждат:

вторник - от 18.00ч. до 22.00ч. аудитория А 103 - проф. А. Савинова ( две групи)
петък от 18.30 до 21.00ч. - аудитория А 101
петък от 18.30 до 22.00ч. - аудитория В 303

Календар