Форма на обучението:

Школа

Образователна степен:

Школа

Подготовката в школата е предназначена за любители и за бъдещи кандидат-студенти, без да е кандидатстудентски курс.
Приемат се всички желаещи, завършили средно образование и ученици.
Част от занятията ще бъдат свързани с етиката в театъра, неговата същност и устройство .
Ще бъдат проведени упражнения за: концентрация, внимание, работа по метода на физическите действия, основни принципи на сценичното движение и техника на говора.
Ползвайки текста на дадена творба, като ситуация, чрез игрови задачи обучаващите се ще бъдат въвеждани в основните принципи на превръщане на литературния текст в театрално събитие.
Като финален етап ще се работи върху части от пиеси, като се набляга на монолози и диалози, което е и част от изискванията за кандидатстудентски изпити в НАТФИЗ.
Обучението завършва със заключителен спектакъл пред публика.

Преподаватели: проф. Анастасия Савинова, проф. Иванка Бенчева, гл. ас. д-р Валерия Кардашевска
Ръководител на школата-проф. Надежда Сейкова

Занятията се провеждат:

вторник 18.00 - 20.30 ч. - А 103
и в петък 18.00 - 20.30 ч. - в А 202

Първото занимание на школата по „Актьорство за драматичен театър” ще се проведе на 03.10. 2014 г.от 18.00 ч. в А 202

Календар