Цел и характеристика:

Обучение в школата осигурява изучаването на комплекс от теоретико-практически знания и умения, необходими за създаването на анимационен филм.
Обемът и съдържанието на програмата развиват, подпомагат и доказват възможностите и качествата на всеки курсист.
Школата цели също така и овладяването на основните творческо-технологически изисквания и средства, реализиращи анимационните филмови проекти.
Курсистите ще завършат обучението със създаване на анимационна филмова миниатюра с анекдотична драматургия и екранно време до 1 минута – без звук, черно-бяло, формат „Linetest”.

Занятия: 2 пъти седмично по 3 академични часа (45 мин.) – от 18.00ч. до 20.30 ч.
Ръководител на школата: доц. Владислав Будинов

УЧЕБЕН ПЛАН

1.Синопсис, сценарий. Технология на анимационния филм. Запознаване със спецификата и същността на анимационната филмова форма. Създаване и анализ на сценарий за анимационна филмова миниатюра до 1 минута – ас.Христо Караиванов
2.Рисуване – Анимационен типаж, местодействие. Практически занимания по рисуване и живопис и създаване на анимационен типаж /герой/ и проекти за местодействие /декор/. Запознаване с конструктивно-пространственото изграждане на формата.
Преподавател. –
3.Анимиране на движението. Филмовото анимационно движение организира времето и практически реализира идеята. Теоретико-практическите упражнения ще покажат усета, възможностите и опита за одушевяване на форми, фигури и действие.
Преподавател – ас. Господин Неделчев
4.Основни принципи при организация на заснетия материал. Монтаж и режисьорска концепция на окончателния вариант. Практическо реализиране на анимационната филмова миниатюра . Преподавател - доц.Владислав Будинов

Дни на провеждане:
сряда и петък от 18.00 – 20.30 ч. – ауд. В 305
сградата на ул. „Раковски” 114

Календар