Проф. д.н.
Мая Димитрова

Еmail: majadimitrova@hotmail.com

Учила в София – 9-та ФЕГ -1970-1975, ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов” 1975-1980
Дисертация в Берлин 1981.
Работи в БАН – Институт за изкуствознание, сектор „Екранни изкуства” от 1980
Научни области на публикациите и разработките – киноистория, филмова естетика, електронни медии и масови комуникации, теория на екранните изкуства.

Образование

1975 средно - 9-та Френска езикова гимназия – София
1980 висше - ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност “Кинознание”, тема на дипломната работа “Ален Рене и звукозрителния синтез”

Езици:
френски, английски, руски, немски - сертификат

Месторабота:

1980 – 2009 Институт по проблеми на изкуствознанието НОИ, БАН – секция “Кино”
От 1990 – Институт за изкуствознание при Българска академия на науките сектор “Екранни изкуства”:

Професионална квалификация:

1981 – Специализация по тема за докторат “Авторско кино във Франция и Германия” в Берлин, Бабелсберг
1985 – Защитена докторска теза “Някои аспекти на съвременния филмов процес: френската “нова вълна” и новото немско кино във ФРГ” за научната и образователна степен “доктор”.
1989 – 1996 научен сътрудник в ИИ – БАН, секция “Кино и телевизия”
1996 – хабилитация – ст.н.с.ІІ ст.
2007 – Доктор по изкуствознание
2009 – Професор по „История на киното”

Лектор във ВУЗ:

1982 – 2009 – в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”:
1985 – 1992 – асистент и гл. асистент по “Филмова критика” и “История на световното кино”
1993 – 1997 художествен ръководител на клас “Кинознание и драматургия”
От 1995 лектор по “История на киното”,
курсове “Увод в историята на киното”
“История на западноевропейското кино”
“История на американското кино”
1998 – 2002 лектор във ВТУ “Славянски факултет”, курс “История на киното”
От 1995 лектор в НБУ департамент “Масови комуникации”, лекционен курс “Киното като средство за масова комуникация”

Научна експертна дейност:
- Ръководство на дипломанти и докторанти във ВУЗ и Институт за изкуствознание – БАН
- Член на Издателски съвет на ИИ - БАН
- Редакционна колегия на
“Сборник научни текстове” и “Годишник” на НАТФИЗ “Кр. Сарафов” от 1995
- Член на журита и селекционер на филми на международни филмови фестивали у нас и чужбина
- Участие в многобройни научни форуми с доклади, публикувани в научни сборници

Участие в научни съвети:
- СНС по “Театрознание и театрално изкуство, кинознание и киноизкуство” на ВАК от 2004
- Академичен съвет на “Център за обучение” на БАН от 2005
- Научен съвет на Институт за изкуствознание на БАН от 1997
- Дирекционен съвет на ИИ – БАН като научен секретар 2001- 2004

Членство в професионални организации:
- СБФД, секция “Критика”
- СБЖ, секция “Филмови журналисти”
- ФИПРЕССИ /Международна организация на филмовите журналисти/
- Асоциация на хабилитираните преподаватели по киноизкуство „Академика 21”

Публикационна дейност:

- Монография „Метаморфози в общуването „Автор - екран – зрител”, С. ИИ- БАН, 2006
- Монография– “Авторското кино”, С. ИИ- БАН,1995
- Съставителство на сборници с научни текстове
- Десетки публикации в научни сборници, специализирани издания и научна периодика
- Приложен списък на публикациите
- Автор и водещ на специализирано радио предаване “Кинообсесия” 1999 – 2005 в РФИ – София

Член на  „Асоциация Академика 21”, сдружение на хабилитирани преподаватели от "Екранни изкуства".

Календар