Проф. д.н.
Камелия Николова

Проф. д. и. н. Камелия Николова

Образование


1978 - 8-ма гимназия "Васил Левски", София; профил: английски и математика
1978-79 СУ "Св. Климент Охридски", Филологически факултет
1979-1984 - НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, специалност “Театрознание”
1988-1991 - Докторант по "История на европейския театър" към катедра "Театрознание", НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов"
1993-1994 - Специализация "Театърът на ХХ век", Общество за театрални
изследвания към Британския театрален музей, Лондон, Великобритания

Академичен опит

1994 - Доктор по изкуствознание
1999 - Доцент по История и теория на европейския театър
2001 - Старши научен сътрудник ІІ степен
2004 - Доктор на науките
2006 - Старши научен сътрудник І степен
2006 - Професор по История и теория на европейския театър

Професионална кариера

От 1992 г. е асистент, доцент (1999) и професор (2006) по История на европейския театър и по Теория на режисурата в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”, като от 2000 г. е и ръководител на катедра "Театрознание". Преподавателската й дейност е съчетана с научно-изследователска работа в сектор "Театър" на Института за изкуствознание към БАН, където от 1994 г. е научен сътрудник, старши научен сътрудник ІІ ст. (2001) и старши научен сътрудник І ст. (2006). Гост-лектор е в Нов български университет и НХА "Николай Павлович".

Има множество участия в международни конференции, научни форуми, фестивали и театрални проекти.Член е на Сдружението на театроведите към САБ, Международната организация на театралните критици, Комисията по публикациите на OISTAT и на Международната организация за европейска драма WRITERNET.

От 1997 г. е редактор на седмична страница “Сцена” във в. “Литературен вестник”;
1999-2001 - член на редколегиите на сп. “European Journal of Arts Education”  от 2000 - сп. “Homo Ludens” ,

от 2001 - сп. "Следва" и главен редактор на Годишника на НАТФИЗ.

Награди

Носител е на наградата за театрална теория и критика на Съюза на артистите в България за книгите "Другото име на модерния театър" (1996), "Експресионистичният театър и езикът на тялото" (2001) и "Българското драматургично наследство - нови прочити" (2007, с колектив) и на награда за театрална критика на фондация “Аскеер” (1996).

Автор е на книгите:

1. Другото име на модерния театър. Произход и естетически основания на драматичната режисура. Университетско издателство “Св. Климент Охридски". София. 1995.
2. Белези от нищото. Статии и есета за театъра. Издателска къща "ГЕА 2000". София. 1998.
3. Експресионистичният театър и езикът на тялото. Университетско издателство “Св. Климент Охридски". София. 2000.
4. Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни. Издателство “Фигура”. София. 2004.
5. Театърът на границата на ХХ и ХХІ век. Издателство “Фигура”. София. 2007.
6. Британската драма 1945-1989. Институт за изкуствознание. София. 2009


И на множество публикации в областта на драмата и представлението в специализирани издания у нас и в чужбина.

Календар