СЪВЕТ ПО НАУЧНАТА ПОЛИТИКА

1. Разработва финансовите параметри за развитие на научната дейност на НАТФИЗ.
2. Оценява качествения потенциал и финансовата обосновка на заявките за реализация на научни продукти по направления и специалности и препоръчва формата на реализацията им и финансовата подкрепа на НАТФИЗ за всеки отделен случай.
3. Оценява качеството на завършените научни продукти и ги препоръчва за участие в национални и международни научни форуми.
4. Разработва система за постоянна актуализация на научно-информационната база и структурите за комуникация в НАТФИЗ.
5. Разработва приоритетите за участие на НАТФИЗ в национални и международни научни форуми.
6. Разработва и/ли препоръчва проекти за национално и международно сътрудничество на НАТФИЗ по научни области.
7. Препоръчва конкретни кандидатури на преподаватели и студенти за участие на национални и международни научни форуми и финансовата подкрепа на НАТФИЗ за всеки отделен случай.

Календар