СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВОТО НА ТВОРЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ- Екранни изкуства

1. Разработват финансовите параметри за развитие на учебната творческа дейност на НАТФИЗ в съответното направление.
2. Оценяват качествения потенциал и финансовата обосновка на заявките за реализация на учебни творчески продукти, предназначени за публичен показ, и препоръчват формата на реализацията им и финансовата подкрепа на НАТФИЗ за всеки отделен случай.
3. Контролират процеса по реализацията на одобрените заявки в обслужващите звена по направления и препоръчват мерки за правилното му протичане.
4. Оценяват качеството на завършените учебни творчески продукти и ги препоръчват за участие в национални и международни творчески форуми.
5. Разработват приоритетите за участие на НАТФИЗ в национални и международни творчески форуми в съответното направление.
6. Разработват и/ли препоръчват проекти за национално и международно сътрудничество на НАТФИЗ в съответното направление.
7. Препоръчват конкретни кандидатури на преподаватели и студенти за участие на национални и международни творчески форуми и финансовата подкрепа на НАТФИЗ за всеки отделен случай.

Календар