Проф. д-р Надежда Тихова Театрознание

проф.д-р НАДЕЖДА ИВАНОВА ТИХОВА

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ
„Славянска филология“ и „История“ в Софийски университет „Св.Климент Охридски“

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
„Историята в театъра“ ГИТИС (Москва) ;
„Театър и публика“ Институт за театрални изследвания към Университета във Виена

ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ:
немски, руски и английски

ПРИДОБИТИ НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ:
Професор по История и теория на българския театър (1988), доктор по изкуствознание (1970), доцент (1970), гл. асистент (1959), асистент (1953).

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

Съставителство на програми за обучение:
Програма по “История и теория на българския театър”
Програма по “История и теория на драматичната режисура”
Програма за специализиран курс „Зараждане и развитие на българската драматургия“
Програма за специализиран курс „Драма и сцена“
Лекции:
Лекции в посочените по-горе дисциплини в НАТФИЗ, в ЮЗУ, в НБУ, Славянски универститет, в редица университети, като гостуващ лектор по История на театъра. Ръководство и лекции в редица курсове с театрален профил.
Обучение и ръководство на дипломанти, докторанти и специализанти по театрално и филмово изкуство в НАТФИЗ, и други университети в страната и чужбина.

РЕДАКТОРСКА ДЕЙНОСТ:
Дългогодишен главен редактор на „Годишник на ВИТИЗ“. Редактор на учебници, на академични издания, на много и различни книги.
Съставител на редица издания.

РЕЦЕНЗЕНТСКА ДЕЙНОСТ:
Автор на рецензии за придобиване на научни степени и звания по конкурси в академични институции.
Член на специализирания съвет по театрознание и театрално изкуство, кинознание и киноизкуство.
Рецензиране на редица текстове с оглед на тяхното издаване.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Автор на книги, студии и статии, в които се проследява историята и съвременните проблеми на българския театър.
Автор на редица монографии за актьори и режисьори.
Публикации в страната и в чужбина.

ДРУГА ДЕЙНОСТ:
Автор на постоянни рубрики в радио София: „Сцена, палитра, екран“, „На театър през Възраждането“, „ Познавате ли българския театър“, „Моите партньори“, „Избрани страници от българския театър“; „Видни български актьори, режисьори, драматурзи“; „Курс по история на българския театър“
Автор на предавания „Българското актьорско изкуство“ в Българската национална телевизия.
Участие в научно-изследователски проекти.

ОРГАНИЗИРАНЕ, УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ:
Участие с доклади и изказвания в редица конференции, семинари, дискусии в страната и в чужбина свързани с развитието на българския и на световния театър.
Участие в журита и в експертни съвети.

НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ
Орден „Св.Св.Кирил и Методий“ – първа степен
Два ордена „1300 години България“
Два пъти носител на творческата награда на Радио София – първа степен.
Златен почетен знак на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.
Грамоти по различни поводи.

КНИГИ
Масалитинов: Монография. - С. : Наука и изкуство, 1959. - 176 с. : с ил. ; 24 см
Редактор и съставител, автор на студии и статии, от които:
Стоянов, Рачо. Избрани произведения / Рачо Стоянов. - С. : Бълг. Писател, 1961. - 300 с. ; 25 см
Стоянов, Рачо. Майка Магдалина : [Повест]. Майстори : Драма в 4 д. / Рачо Стоянов. - С. : Бълг. писател, 1968. - 216 с. ; 18 см
Костов, Стефан Лазаров. Комедии / Стефан Лазаров Костов ; Състав., С. : Бълг. писател, 1961. - 607 с. ; 25 см
История на България в мемоарната литература : Библиогр. указ. Ч. 3 / Състав. Иванка Петрова ; Ред. Иван Цветков и др. - С. : Нар. библ. Кирил и Методий, 1990. - 580 с.
Пенев, Пенчо. История на българския драматичен театър : [Уч. За студентите от ВИТИЗ Кр. Сарафов] / Пенчо Пенев. - С. : Наука и изкуство, 1975. - 998 с. ; 23 см.

Календар