• Антон Григоров Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър"
 • Гл. експерт Светла Алексиева Катедра Театрознание Преподавател по "Библиография"
 • Нина Димитрова Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър"
 • Здравко Миленов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Компютърни технологии за дизайн"
 • Атанас Темнилов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Грим"
 • Стилиян Стоянов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър"
 • Александър Хаджиангелов Катедра Сценична реч Преподавател по "Сценична реч"
 • Тихомир Колев Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Монтаж на специални визуални ефекти"
 • Арх. Ленко Григоров Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър
 • Рин Ямамура Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър
 • Никола Лаутлиев Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография
 • Стилиян Петров Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Режисура за драматичен театър"
Календар