• Ас. Петър Кауков Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър
 • Ас. Павлета Семова Катедра Сценична реч
 • ас. д-р Красимир Кастелов Катедра Кинознание и драматургия
 • Ас. Валентина Минкова Катедра Кинознание и драматургия
 • Ас. Веселин Дочев Катедра Филмова и телевизионна режисура и анимация
 • Ас. Антон Угринов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър"
 • ас. д-р Александър Нишков Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография
 • чл. -кор. проф. Пламен Марков Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър, Режисура за драматичен театър, Основи на режисурата за ДТ"
 • Ас. Михаела Тюлева Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър Преподавател по "Системи кукли, Актьорство за куклен театър"
 • Тодор Димитров-Мечкарски Катедра Сценична реч Преподавател по "Сценична реч"
 • Доц. д-р Иван Иванов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Източноевропейско кино,Съвременно руско кино, Съвр. унгарско кино"
 • Доц. д-р Велимир Велев Катедра Сценично движение Преподавател по "Сценично движение, Танцова импровизация и структура, Театър на маските"
Календар