• Доц. д-р Марияна Лазарова Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Поетика в екранните изкуства, Подходи в критическия анализ, Договори и авторски права в екранните изкуства"
 • Доц. д-р Константин Каракостов Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър Преподавател по "Системи кукли"
 • Доц. д-р Мирослав Цветанов Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър Преподавател по "Технология за куклен театър"
 • Доц. д-р Мира Каланова Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Костюмография, Рисуване"
 • Доц. д-р Венета Дойчева Катедра Театрознание Преподавател по "Критика върху текст за театър, Теория на драмата"
 • Доц. д-р Цветан Недков Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Технология на фотоизображението, Технология на фотоизображението"
 • Доц. д-р Ивайло Костов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "История на митологията и религиите"
 • Доц. д-р Марин Дамянов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Драматургия за игрално кино"
 • Доц. д-р Георги Николов Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Операторство в игралния филм, Операторство в ТВ реклама и музикален клип"
 • Доц. д-р Красимир Андонов Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Черно-бяла фотография"
 • Доц. д-р Пенко Господинов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър, Основи на режисурата за драматичен театър"
 • Доц. д-р Мартин Димитров Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Операторство в документалния филм, Екранно художествено осветление, Съвременни тенденции в ТВ изображението"
Календар