• Доц. д-р Борис Минков Катедра Театрознание
 • Доц. д-р Мира Каланова Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Костюмография, Рисуване"
 • Доц. д-р Цветан Недков Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Технология на фотоизображението, Технология на фотоизображението"
 • Доц. д-р Ивайло Костов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "История на митологията и религиите"
 • Доц. д-р Марин Дамянов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Драматургия за игрално кино"
 • Доц. д-р Георги Николов Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Операторство в игралния филм, Операторство в ТВ реклама и музикален клип"
 • Доц. д-р Красимир Андонов Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Черно-бяла фотография"
 • Доц. д-р Пенко Господинов Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Актьорство за драматичен театър, Основи на режисурата за драматичен театър"
 • Доц. д-р Мартин Димитров Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Операторство в документалния филм, Екранно художествено осветление, Съвременни тенденции в ТВ изображението"
 • Доц. д-р Иван Иванов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Източноевропейско кино,Съвременно руско кино, Съвр. унгарско кино"
 • Доц. д-р Велимир Велев Катедра Сценично движение Преподавател по "Сценично движение, Танцова импровизация и структура, Театър на маските"
 • Доц. д-р Дария Колева Катедра Сценично движение Преподавател по "Български народни танци, Ритмика, Техника на класическия танц"
Календар