• Доц. д-р Дария Колева Катедра Сценично движение Преподавател по "Български народни танци, Ритмика, Техника на класическия танц"
 • Доц. д-р Емил Рашев Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Осветление и осветителна техника в екранните изкуства, Снимачна техника и технология, Основи на операторството"
 • Доц. д-р Катерина Илкова Катедра Сценична реч Преподавател по "Правоговор, Сценична реч"
 • Доц. д-р Марияна Лазарова Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Поетика в екранните изкуства, Подходи в критическия анализ, Договори и авторски права в екранните изкуства"
 • Доц. д-р Борис Минков Катедра Театрознание
 • Доц. д-р Константин Каракостов Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър Преподавател по "Системи кукли"
 • Доц. д-р Мирослав Цветанов Катедра Актьорство, режисура и сценография за куклен театър Преподавател по "Технология за куклен театър"
 • Доц. д-р Мира Каланова Катедра Актьорство и режисура за драматичен театър Преподавател по "Костюмография, Рисуване"
 • Доц. д-р Цветан Недков Катедра Филмово и телевизионно операторство и фотография Преподавател по "Технология на фотоизображението, Технология на фотоизображението"
 • Доц. д-р Венета Дойчева Катедра Театрознание Преподавател по "Критика върху текст за театър, Теория на драмата"
 • Доц. д-р Ивайло Костов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "История на митологията и религиите"
 • Доц. д-р Марин Дамянов Катедра Кинознание и драматургия Преподавател по "Драматургия за игрално кино"
Календар