Театърът е създаден е през 1965 година. За изминалите 45 творчески сезона са осъществени 130 постановки. УКТ разполага със:
сцена с необходимата постановъчна техника и зала с 90 места; 3 репетиционни зали; ателиета: художник изпълнители; кукло-конструкторско; склад за кукли; склад за декори и реквизит.

Календар