м. МАРТ

СЦЕНА Б 24, ул. „Стефан Караджа“ № 20

01. сряда, 19.00

ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ клас проф. Румен Рачев, над 10 години

02. четвъртък, 19.00

МОРЕ ОТ ФАНТАЗИЯ клас проф. Боньо Лунгов, над 5 години

04. събота, 11.00

МОРЕ ОТ ФАНТАЗИЯ клас проф. Боньо Лунгов, над 5 години

08. сряда, 19.00

ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ клас проф. Румен Рачев, над 10 години

09. четвъртък, 19.00

НАЙ-ХРАБРИЯТ ШИВАЧ по Братя Грим, клас проф. Боньо Лунгов, над 13 години

11. събота, 11.00

ЖАБОКЪТ ПРИНЦ по Братя Грим, клас проф. Боньо Лунгов, над 3 години

16. четвъртък, 19.00

МОРЕ ОТ ФАНТАЗИЯ клас проф. Боньо Лунгов, над 5 години

17. петък, 19.00

ПЕСЕН ОТ ЛЮБОВ студенти „Актьорство за куклен театър“ на проф. Боньо Лунгов, доц. Майя Енчева и доц. д-р Константин Каракостов, ПРЕМИЕРА, над 12 години

18. събота, 11.00

МОРЕ ОТ ФАНТАЗИЯ клас проф. Боньо Лунгов, над 5 години

18. събота, 19.00

ПЕСЕН ОТ ЛЮБОВ студенти „Актьорство за куклен театър“ на проф. Боньо Лунгов, доц. Майя Енчева и доц. д-р Константин Каракостов, ПРЕМИЕРА, над 12 години

22. сряда, 19.00

ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ клас проф. Румен Рачев, над 10 години

БИЛЕТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОТ КАСАТА НА УЧЕБЕН ТЕАТЪР

Календар