м. МАЙ

СЦЕНА Б 24, ул. „Стефан Караджа“ № 20

03 сряда, 19.00

ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ клас проф. Румен Рачев, над 10 години

04 четвъртък, 19.00

НАЙ-ХРАБРИЯТ ШИВАЧ клас проф. Боньо Лунгов, над 13 години

09 вторник, 19.00

ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ клас проф. Румен Рачев, над 10 години

11 четвъртък, 19.00

ПЕСЕН ОТ ЛЮБОВ клас проф. Боньо Лунгов, над 12 години

13 събота, 11.00

ЖАБОКЪТ ПРИНЦ по Братя Грим, клас проф. Боньо Лунгов, над 3 години

16 вторник, 19.00

ТЕАТРАЛЕН КОНЦЕРТ клас проф. Румен Рачев, над 10 години

18 четвъртък, 19.00

МОРЕ ОТ ФАНТАЗИЯ клас проф. Боньо Лунгов, над 5 години

20 събота, 11.00

МОРЕ ОТ ФАНТАЗИЯ клас проф. Боньо Лунгов, над 5 години

БИЛЕТИ МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОТ КАСАТА НА УЧЕБЕН ТЕАТЪР

Календар