СЪБИТИЯ                 

Специалности

Актьорство за драматичен театър

Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

Актьорство за куклен театър

Целта на образованието е студентите да усвоят базисните принципи на кукленото изкуство; да овладеят класическите и съвременни системи кукли; да използват техните динамични и изобразителни възможности, като език на сценичното действие; да развият специфично въображение, провокирано от куклата; да се научат да работят в екип, като се насочват да открият и развият творческата си индивидуалност. […]

Театър на движението – Пантомима

Форма на обучение: Редовно Основана: Образователна степен: Бакалавър   Целта на образованието е студентите да усвоят класическите и съвременни техники и технологии за развитие на човешкото тяло; да се запознаят с основните европейски школи и съвременните експериментални методи – пластика, движение и танц; да се научат да работят в екип, като се насочват да открият […]

Режисура за драматичен театър

Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност. В организацията на театралния процес, те трябва да усвоят технологията […]

Режисура за куклен театър

Целта на обучението е всестранна подготовка за формирането на творчески личности, способни да организират театралния процес, както да изграждат спектакли чрез богатите изразни възможности на куклата, актьора и синтеза актьор-кукла. Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години Основана: 1972 г. Образователна степен: Бакалавър Дипломиране: Завършва с дипломен спектакъл, теоретична защита на дипломната постановка, както […]

Сценография

Образованието цели създаването на квалифицирани художници – бъдещи сценични, екранни или костюмни дизайнери. Студентите-сценографи подготвяни за работа в театъра, киното и телевизията, се обучават заедно с колегите си режисьори, актьори, оператори, фотографи и други.   Форма на обучение: Редовно, с продължителност 4 години   Основана: 2004 г.   Образователна степен: Бакалавър   Дипломиране: Обучението завършва […]

Театрознание и театрален мениджмънт

Специалността “Театрознание и театрален мениджмънт” наследява специалността “Театрознание”, създадена в НАТФИЗ през 1950 г. Обучението в нея е единственото в страната, което подготвя висококвалифицирани професионалисти в областта на театралната история и теория, на театралната критика и на театралния мениджмънт, притежаващи широка информация и базисни умения за работа и в сферата на журналистиката, другите изкуства и […]

Екранна режисура (НОВО)

  За студентите, завършили бакалавърска степен по ФТР във всички учебни заведения в страната –  два семестъра.   Цел: Програмата е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в теорията и пректиката на определен вид кино и да се подготвят практически за кандидатстване с проекти в български и международни финансиращи институции.   Начин […]

Мениджмънт в сценичните изкуства

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: икономика на културата, финансиране на сценичните изкуства, арт мениджмънт, маркетинг и реклама. Периметърът на основните дисциплини е допълнен от културна политика, европейска интеграция, правна и институционална инфраструктура на сценичните изкуства, бизнес етика, управление на човешките ресурси, театрално продуцентство и културно предприемачество и иновации. Като неотделим компонент за […]

Мениджмънт в екранните изкуства

Мениджмънт в екранните изкуства Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на независимото екранно производство и разпространение, е от стратегическо значение както за навлизането на българското кино и телевизия в новия етап на обществено развитие, така и за приспособяването им към съществуващия модел на подобно производство в световен мащаб. Целта […]

Театрално изкуство

Специалността има за цел да подготви високо квалифицирани специалисти в областта на съвременната театрална практика, теория и педагогика. Интензивното обновяване и преструктуриране на театралния сектор у нас, масовото навлизане на новите технологии и интеркултурните практики в създаването и разпространението на сценичните продукти, налагат появата на широко информирани, креативни и способни да взимат адекватни и бързи […]

Публична реч

Публична реч Съвременното културно и политическо пространство, динамичното разширяване на информационните технологии, както и множеството медийни инициативи поставят въпроса за висококвалифицирани специалисти в областта на звучащото слово. Устната реч има свои специфични закони и правила, които подобряват и улесняват комуникативния процес във всяка една сфера. Множество публични личности днес изпитват потребността от усъвършенстване на говорния […]

Филмово и телевизионно изкуство

Филмово и телевизионно изкуство Формирането на личности, които могат да решават пълноценно проблемите в сложния свят на глобалното екранно производство, разпространение и образование, е от стратегическо значение за приспособяването им към съществуващия модел в световен мащаб. Целта на магистърската програма е да осъществи модерен тип обучение, съобразявайки го със световните тенденции, но и ориентирайки го […]

Естетика на приложната фотография

Естетика на приложната фотография Динамичното развитие на медиите вследствие на дигиталните технологии изисква и подходящо присъствието на фотографията в тях. Програмата е насочена към студенти с многостранна ориентация – творческа, практическа, теоретична и изследователска. Периметърът на базисните дисциплини обхваща фотография в съвременна визуална среда, обработка на цифров фотографски образ, фоторедактиране в средствата за масова информация, […]

Образователен и терапевтичен куклен театър

          1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА: Една нова и модерна специалност в която студентите изучават възможностите на кукления театър като учебно-възпитателно, образователно и психологично-терапевтично средство. Студентите се обучават на актьорство за куклен театър, свързано с психологията /детска, на подрастващите, на деца в неравностойно положение, на деца с увреждания, както и с педагогиката /предучилищна, начално-училищна, специална/. Основна […]

Режисура в куклено-театралните практики

Характеристика на специалността: Магистърската специалност „Режисура в куклено-театралните практики” (РКТП) е насочена към студенти завършили бакалавърските специалности в катедра „Актьорство, режисура и сценография за куклен театър”, както и други специалности в професионалното направление „Театрално и филмово изкуство“, желаещи да навлязат в спецификата куклено-театралната режисура. Учебната програма по специалността проследява подходите и процесите в творчеството на […]

Филмова и телевизионна режисура

Филмова и телевизионна режисура Целта на обучението е да подготви асистент-режисьори и режисьори за всички жанрове на игралното и неигралното кино, за телевизионни предавания, сериали, реклами и новинарски програми. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху режисурата на документален и игрален филм, телевизионна реклама и музикални клипове, телевизионни предавания и сериали, и […]

Филмово и телевизионно операторство

Целта на обучението е придобиване на максимални научни, теоретични, естетически и професионални познания в дисциплината, както и в останалите области на филмовите и телевизионни компоненти – като режисура, драматургия, линеен и електронен монтаж, музика и звук, история на световното и националното киноизкуство, продуцентство, съвременни специални визуални ефекти. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се […]

Филмов и телевизионен монтаж

Целта на обучението е подготовка и възпитание на асистенти и режисьори по монтажа, реализатори на художествено-творческия монтажно-озвучителен, технологично-производствен процес при създаване на аудиовизуални произведения за всички филмови и телевизионни жанрове. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху екранния и компютърен монтаж, монтаж на документален и игрален филм, монтаж на филмова адаптация и […]

Филмов и телевизионен звук

Целта на обучението е подготовка и възпитание на звукорежисьори, реализатори на творческия и технологичен процес в снимачен период и пост-продукция при създаване на аудиовизуални произведения за всички филмови и телевизионни жанрове. Образователният процес цели да развие, чрез творческо-практически задачи общи и специфични качества като артистичност и въображение, както и професионални технологични и производствени умения. След […]

Филмово и телевизионно продуцентство

Целта на обучението е да подготви продуценти (изпълнителни, делегирани, теренни, и др.), мениджъри на продукция, организатори и асистенти на продукция за всички жанрове на игралното и неигралното кино, за телевизионни предавания, сериали, реклами и новинарски програми. В учебния процес студентите изграждат професионални навици за работа в екип и защита на проекти, които реализират като годишни […]

Фотография

Художествената и приложната фотография са еднакво значими за българското изкуство и култура. Методиката на обучение включва теоретични лекции и семинари по всички дисциплини и практически занятия по основните дисциплини във вид на индивидуални упражнения, реферати и курсови работи. При осъществяването на курсовите работи в студио, студентът ползва осветление и апаратура осигурени от НАТФИЗ, черно-бяла и […]

Анимация и виртуален дизайн

Обучението осигурява широкопрофилни теоретични знания и практически умения и придобиване на професионални навици за работа в екип. В учебния процес студентите защитават проекти, които реализират като годишни курсови работи – сторибордове и филми от различни жанрове на анимацията в Учебния аудиовизуален комплекс на Академията. След интердисциплинарното обучение в първи курс, приоритетите се фокусират върху рисуване […]

Драматургия

Драматургия Обучението по специалността “Драматургия” разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: драматичен театър и игрално кино. В учебния план са предвидени и специализирани курсове по драматургия за куклен, музикален, пантомимен и танцов театър; документално и анимационно кино; телевизионни жанрове и интерактивни медии. Периметърът на задължителните дисциплини е пълноценно допълнен от психология, философия, естетика, митология […]

Екранни изследвания и журналистика

Екранни изследвания и журналистика Специалността „Екранни изследвания и журналистика” подготвя студентите за работа във всички области на теорията, историята и практиката на писането за аудивизията. По време на обучението студентите подготвят публикации в печатни и електронни медии, в специализирани и масови издания, участват в предавания на радио и тв организации, сътрудничат в подготовката и провеждането […]