СЪБИТИЯ                 

Актьорство за куклен театър

Целта на образованието е студентите да усвоят базисните принципи на кукленото изкуство; да овладеят класическите и съвременни системи кукли; да използват техните динамични и изобразителни възможности, като език на сценичното действие; да развият специфично въображение, провокирано от куклата; да се научат да работят в екип, като се насочват да открият и развият творческата си индивидуалност.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години.

Основана:

1962г.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Обучението завършва със създаване на сценически образ с кукла в дипломните спектакли на Учебния куклен театър.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър“, с професионална квалификация “Актьор за куклен театър“. Те могат да се реализират в различни куклено-театрални формации, в радиото и телевизията, като аниматори в развлекателни програми, ръководители на школи, студии, курсове за куклен театър и др., както и да продължат своето образование в образователно-квалификационна степен “Магистър”.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Кандидатите подготвят по свой избор репертоар от: две басни, две стихотворения (едно за деца), откъс от проза, два монолога (комедиен и драматичен), две песни (от които едната е народна), народен и модерен танц.

I. КРЪГ 
Изпълнение на подготвените материали, като кандидатите започват с материал по свой избор. Сценични задачи върху подготвените материали.

II. КРЪГ 
Изпълнение на подготвените материали по избор на комисията и сценични задачи върху тях. Кандидатите представят подготвените песни. Свирещите на музикален инструмент имат възможност да покажат уменията си пред комисията.

ІІІ. КРЪГ

Първа част: Създаване на кукла от предоставени материали и поставяне на сценични задачи, свързани с нейното оживяване.

Втора част: Сценични задачи – индивидуално и групово. Разговор с кандидатите за проверка на общата и театрална култура.

ЗАБЕЛЕЖКА: На всеки кръг кандидатите се явяват с предварително изготвени 5 бр. листове, върху които ясно и четливо са изброени материалите, с които се явява кандидатът!

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

1. ВЛАДОВА, Е. Техника на актьорското майсторство за куклен театър, Бета Прес плюс, С., 2006.
2. ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР, С., Труд, 2005.
3. МАЛЕНОВ, С. Трудът М, „В. Траянов”, С., 2005
4. СИНИГЕРСКА, Д. Очерци по историята на българският куклен театър, Ателие, В., 2005.
5. СТЕФАНОВ, в. Съвременен куклен театър, С., НИ, 1971
6. СБОРНИК Проблеми и перспективи на кукленото изкуство в България, С., НАТФИЗ, 2003.
7. ЮРКОВСКИ, Х. Метаморфози на кукления театър през ХХ век., Лаген, Стара Загора, 2007.
8. ЮБИЛЕЕН СБОРНИК “Куклено изкуство”, С., ВИТИЗ, 1992.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Български народни танци
 • Вокално обучение
 • Изграждане на сценичен образ
 • Импровизация и етюд
 • История на детската литература
 • История на кукления театър
 • Музикално обучение
 • Правоговор
 • Преход към професионалния театър
 • Ритмика
 • Системи кукли – естрадни кукли
 • Системи кукли – импровизирани кукли
 • Системи кукли – марионетки
 • Системи кукли – ръкавични кукли и петрушки
 • Системи кукли – театър на ръцете
 • Системи кукли – театър на сенките
 • Системи кукли – явайки и маняйки
 • Спектакъл на голяма сцена
 • Сценична акробатика
 • Сценична реч
 • Сценично движение
 • Сценично действие с кукла
 • Театър и литература
 • Театър на малката форма
 • Увод в историята на театъра

Незадължителни дисциплини

 • Арт мениджмънт
 • Въведение в режисьорската практика
 • Детска психология
 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия за куклен театър
 • Дублаж
 • Естетика
 • Етнофолклорни танци
 • История на американския театър
 • История на анимационното кино
 • История на европейския театър – Модернизъм
 • История на европейският театър – Постмодернизъм
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на пластичните изкуства
 • История на руския театър
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Клоунада
 • Маркетинг и реклама
 • Основи на пантомимата
 • Основи на режисурата за куклен театър
 • Стил и етикет
 • Сценичен грим и прическа
 • Сценични бойни техники
 • Съвременни танцови техники
 • Танцова акробатика
 • Техника на джаз танца
 • Техника на класическия танц
 • Технология за куклен театър
 • Увод в историятa на киното
 • Увод в историята на литературата