СЪБИТИЯ                 

Актьорство за драматичен театър

 

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

 

Основана:

1948 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище (по-късно ВИТИЗ, сега НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху основополагащите области: органичното актьорско присъствие на сцената и пред камерата, правоговора и действената сценична реч, ритмическите и вокални умения, сценичното движение и поведение, анализът на драматургичния текст и драматичната ситуация, като основната цел е, чрез всички тези усвоени и натрупани умения да се постигне изграждането на убедителен сценичен или филмов образ. Обучението градира от импровизационни етюди през изграждането на завършени драматични фрагменти до овладяване на средствата на камерния театър и постигането на убедителни резултати в представленията на голямата сцена на Учебния драматичен театър. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от теория, обхващаща българската и европейската литература и театър. Като неотделим компонент на развитието на студентите са включени избираеми дисциплини, даващи теоретико-исторически знания и практически умения в областта на музиката, изобразителните и пластически изкуства, психологията, философията, естетиката, митологията и религията, както и професионални умения в областта на танците, сценичния бой и каскади, акробатически техники, дублажа, подготовката за кастинг и т.н.

 

2. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в актьорски класове с ръководители, избирани от Катедрения съвет „Актьорство и режисура за драматичен театър“ и одобрявани от Факултетния и Академичния съвети на НАТФИЗ. Обучението по тази специалност може да бъде само редовно и е с 4-годишна продължителност. То се провежда чрез лекции и упражнения – екипни и индивидуални, творчески лаборатории и практики. Семестриалните и годишните изпити са публични, като освен тях има възможност за публични покази, вечери на класа, турнета, участия в режисьорски работи, и др. Публичните представяния и изграждането на екипността в творческите изяви на младите актьори са сред големите предимства на обучението в НАТФИЗ.

 

3. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността АДТ придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „АКТЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“. Те могат да намерят широка реализация в професионални театри (държавни, общински, частни, независими), филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио-програми, дублаж на филми, шоу и развлекателни програми, други разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационната степен „Магистър“.

 

 4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстудентски материали – по личен избор:

  • Драматичен и комедиен монолог (задължително от драматургия)
  • Две басни
  • Две стихотворения
  • Откъс от проза
  • Песен
  • Танц

 

I КРЪГ

Представяне на подготвен текстови материал по избор на кандидата.

Представяне на подготвен текстови материал по избор на изпитната комисия.

 

II КРЪГ

Поставяне на задачи от изпитната комисия по подготвените от кандидата материали.

 

III КРЪГ

Проверка на пластическите и вокални качества чрез поставени от комисията задачи. Представяне на подготвените от кандидата песен и танц.

Представяне на подготвен материал и задачи, поставени от изпитната комисия.

Работа върху предоставен от комисията непознат текст.

Събеседване.

 

 

 

 

[smartslider3 slider=2]