СЪБИТИЯ                 

Актьорство за драматичен театър

Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на актьорското изкуство, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност.

 

Дипломиране:

Дипломирането се осъществява със спектакли на сцената на Учебен драматичен театър.

Завършилите специалността АДТ придобиват образователно-квалификационната степен „Бакалавър“, с професионална квалификация „Актьор за драматичен театърТе могат да намерят широка реализация в професионални театрални трупи (държавни, общински, частни, независими), филмови и телевизионни продукции, телевизионни и радио-програми, дублаж на филми, шоу и развлекателни програми, други разнообразни сценични и екранни форми на изява, както и да продължат своето образование в образователно-квалификационната степен „Магистър“.

 

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстудентски материали – по личен избор:

 • Драматичен и комедиен монолог (задължително от драматургия)
 • Две басни
 • Две стихотворения
 • Откъс от проза
 • Песен
 • Танц

 

I КРЪГ

Представяне на подготвен текстови материал по избор на кандидата.

Представяне на подготвен текстови материал по избор на изпитната комисия.

 

II КРЪГ

Поставяне на задачи от изпитната комисия по подготвените от кандидата материали.

 

III КРЪГ

Проверка на пластическите и вокални качества чрез поставени от комисията задачи. Представяне на подготвените от кандидата песен и танц.

Представяне на подготвен материал и задачи, поставени от изпитната комисия.

Работа върху предоставен от комисията непознат текст.

Събеседване.

 

Задължителни дисциплини

 • Български народни танци
 • Вокално обучение
 • Естетика на съвременния драматичен театър
 • Изграждане на сценичен образ
 • Изисквания на голяма сцена
 • Импровизация и етюд
 • История на българския театър
 • Камерен театър
 • Музикално обучение
 • Образ и жанр
 • Правоговор
 • Преход към професионалния театър
 • Ритмика
 • Сценичен грим и прическа
 • Сценична акробатика
 • Сценична реч
 • Сценични бойни техники
 • Сценично движение
 • Театър и литература
 • Техника на джаз танца
 • Техника на класическия танц
 • Увод в историята на литературата
 • Увод в историята на театъра

 

Незадължителни дисциплини

 • Актьорство в екранните изкуства
 • Въведение в режисьорската практика
 • Допълнителна професионална практика
 • Дублаж
 • Естетика
 • Етнофолклорни танци
 • Източни сценични бойни техники
 • Импровизация на сценичното движение
 • История на американския театър
 • История на европейската литература – Модернизъм
 • История на европейската литература-Постмодернизъм
 • История на европейския театър – Модернизъм
 • История на европейския театър-Ренесанс, Класицизъм
 • История на европейският театър – Постмодернизъм
 • История на митологията и религията
 • История на музиката
 • История на пластичните изкуства
 • История на руския театър
 • История на философията
 • История на цивилизациите
 • Модерни танцови техники
 • Основи на пантомимата
 • Основи на психологията
 • Семиотика:слово и образ
 • Стил и етикет
 • Съвременни танцови техники
 • Танцова акробатика
 • Увод в историятa на киното
 • Увод в историята на литературата