СЪБИТИЯ                 

Екранна режисура (НОВО)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
2 семестъра

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 1 година

 

Образователна степен:

Магистър

 

За студентите, завършили бакалавърска степен по ФТР във всички учебни заведения в страната –  два семестъра.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Програмата е ориентирана към студенти, които искат да задълбочат познанията си в теорията и пректиката на определен вид кино и да се подготвят практически за кандидатстване с проекти в български и международни финансиращи институции.

 

 ОБУЧЕНИЕ

Студентите избират един от предложените профили за обучение:

  • детско кино
  • жанрово игрално кино
  • телевизионни сериали
  • специфични телевизионни форми
  • документално кино

Може да бъде избран един профил. По време на следването си студентите получават задълбочени познания и умения в избраната област. Получават се знания и умения, които надграждат образованието в бакалавърска степен в областта на действения и драматургичния анализ, семиотиката, психологията, културологията, педагогиката и специализирания в областта на киното английски език.

През първия семестър студентите работят по драматургията и режисьорската реализация на дипломните си филми. Студентите завършват първи семестър със заснемане на пилотен епизод с дължина до 7 минути за бъдещата си дипломна работа в избрания от тях профил.

През втория семестър студентите подготвят проект за кандидатстване пред национални и международни финансиращи институции. Студентите се дипломират с пакет от документи(на български и на английски език): сценарий, трийтмънт, синопсис, анотация, режисьорска експликация, характеристика на основните персонажи, фотоси и видео от избрани места за снимки, кастинг на основните роли(за игралните проекти), пилотен епизод от филма, детайлен бюджет, продуцентскта стратегия за осигуряване финансирането на проекта, финансов план, план за бъдещо разпространение на проекта.  Успешно завършилите студенти кандидатстват за финансиране пред български и международни институции.

 

НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите представят портфолио, което съдържа заснети от тях филми, курсови работи, сценарии, фотоси или други материали, които според тях представят творческото им развитие до този момент на обучение.  Комисията обсъжда портфолиото и провежда събеседване с кандидатите. Окончателната оценка се оформя от сбора на оценките по филмова режисура от дипломата за завършена бакалавърска степен и оценката на комисията от събеседването върху портфолиото. Кандидатстудентите се класират по низходящ бал.

 

 

[smartslider3 slider=2]