СЪБИТИЯ                 

Режисура за драматичен театър

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

 

Основана:

1948 г.

 

Образователна степен:

Бакалавър

 

  1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА

Специалността е от първите, създадени още през 1948 г. в Държавното Висше Театрално Училище, (по-късно ВИТИЗ, по-късно НАТФИЗ). Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност. В организацията на театралния процес, те трябва да усвоят технологията на постановъчния процес и методика, координацията и зависимостите на отделните части на театралната структура, а в творческата част – спецификата на режисьорския труд във взаимоотношенията с другите творци, които режисьорът трябва да опитва да превърне в свои творчески съратници.

Обучението разпределя своите приоритети предимно върху осмислянето и усвояването на основополагащи принципи в областите на режисурата, актьорството, сценографията, осмислянето и усвояването на метод за изграждането на сценичния образ на бъдещото представление, сценичното движение и сценичната реч. Периметърът на задължителните дисциплини е допълнен от история на пластичните изкуства, теория на драмата и зрелищните изкуства, история и теория на българския и европейския театър, литература, кино, музика, философия, психология, арт мениджмънт, естетика и др.

 

  1. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Обучението се осъществява в класове, които понякога са само отделни, а понякога са обединени с актьорски клас. Ръководителят на класа подбира необходимия за обучението на младите режисьори екип от преподаватели измежду академичния състав на НАТФИЗ. Обучението по специалността е само редовно, с продължителност 4 години. Завършва с дипломен спектакъл и теоретичната му защита.

 

  1. КВАЛИФИКАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационната степен „БАКАЛАВЪР“, с професионална квалификация „РЕЖИСЬОР  ЗА  ДРАМАТИЧЕН  ТЕАТЪР“. Това им дава широки възможности за реализация като режисьори в държавни, общински, частни и независими театрални трупи, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

 

     4. ПРИЕМЕН ИЗПИТ

Задължителни кандидатстудентски материали за II кръг – по личен избор: монолог, откъс от проза, друг материал по избор.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПИЕСИ:

 

Уилям Шекспир         ХАМЛЕТ

  БУРЯТА

  СЪН В ЛЯТНА НОЩ

Молиер                          ТАРТЮФ

Антон Чехов                 ЧАЙКА

   ВУЙЧО ВАНЬО

   ТРИ СЕСТРИ

Николай В. Гогол         ЖЕНИТБА

    РЕВИЗОР

Бертолт Брехт                ДОБРИЯТ ЧОВЕК ОТ СЕЧУАН

Аугуст Стриндберг       ГОСПОЖИЦА ЮЛИЯ

Хенрик Ибсен                НОРА

Харолд Пинтер             ЛЮБОВНИКЪТ

Тенеси Уилямс              ТРАМВАЙ ЖЕЛАНИЕ

Самюъл Бекет                В ОЧАКВАНЕ НА ГОДО

Йордан Йовков             АЛБЕНА

      БОРЯНА

Йордан Радичков         ЯНУАРИ

     СУМАТОХА

Пейо Яворов                  В ПОЛИТЕ НА ВИТОША

Константин Илиев       НИРВАНА

 

І. КРЪГ (анонимен)

Есе върху зададена тема на базата задължителния набор от пиеси. Продължителност: 4 часа.

ІІ. КРЪГ 
Театрална интерпретация по задължителните материали.
Задачи, поставени от комисията, върху избраните материали и задължителния набор от пиеси.

ІІІ. КРЪГ
Анализ на драматургичен фрагмент от задължителния набор от пиеси. Разговори, провокиращи ерудицията, въображението и аналитичността на кандидата върху основата на показани му репродукции на картини, музикални фрагменти, фотографии, непознат текст и т.н. Интервю-събеседване с приемната комисия.

 

[smartslider3 slider=2]