СЪБИТИЯ                 

Режисура за драматичен театър

Целта на образованието по тази специалност е студентите да усвоят базисните принципи на театралната режисура, да се запознаят с основните школи и методи в сценичното изкуство, да се научат да работят в екип, като се насочват как да откриват и развиват собствената си творческа индивидуалност. В организацията на театралния процес, те трябва да усвоят технологията на постановъчния процес и методика, координацията и зависимостите на отделните части на театралната структура, а в творческата част – спецификата на режисьорския труд във взаимоотношенията с другите творци, които режисьорът трябва да опитва да превърне в свои творчески съратници.

Форма на обучение:

Редовно, с продължителност 4 години

Основана:

1948г.

Образователна степен:

Бакалавър

Дипломиране:

Обучението завършва с дипломен спектакъл и теоретичната му защита.

Завършилите специалността придобиват образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, с професионална квалификация “Режисьор за драматичен театър”. Това им дава широки възможности за реализация като режисьори в държавни, общински, частни и независими театрални трупи, как­то и да про­дъл­жат сво­е­то образова­ние в об­ра­зо­ва­тел­но-ква­ли­фи­ка­ци­он­на сте­пен  “Ма­гис­тър”.­

Прием:

ПРИЕМЕН ИЗПИТ
Задължителни кандидатстудентски материали за II кръг – по личен избор: монолог, откъс от проза, друг материал по избор.

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН НАБОР ОТ ПИЕСИ:

1. УИЛЯМ ШЕКСПИР „Макбет”
2. УИЛЯМ ШЕКСПИР „Сън в лятна нощ”
3. МОЛИЕР „Училище за жени“
4. АНТОН ЧЕХОВ „Вуйчо Ваньо“
5. НИКОЛАЙ В. ГОГОЛ „Ревизор”
6. ЙОРДАН ЙОВКОВ „Албена”
7. АНТОН СТРАШИМИРОВ „Вампир“
8. ЙОРДАН РАДИЧКОВ „Януари”
9. КОНСТАНТИН ИЛИЕВ „Нирвана”
10. СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ „От другата страна“

І. КРЪГ (анонимен)

Есе върху зададена тема на базата задължителния набор от пиеси. Продължителност: 4 часа.

ІІ. КРЪГ 
Театрална интерпретация по задължителните материали.
Задачи, поставени от комисията, върху избраните материали и задължителния набор от пиеси.

ІІІ. КРЪГ
Анализ на драматургичен фрагмент от задължителния набор от пиеси. Разговори, провокиращи ерудицията, въображението и аналитичността на кандидата върху основата на показани му репродукции на картини, музикални фрагменти, фотографии, непознат текст и т.н. Интервю-събеседване с приемната комисия.

Повече информация за специалността можете да откриете в кандидатстудентския справочник на НАТФИЗ.

Задължителни дисциплини

 • Актьорство за драматичен театър
 • Арт мениджмънт
 • Въведение в действения анализ
 • Естетика
 • Жанр, стил и сценичен образ
 • Звук и музика в спектакъла
 • История и теория на режисурата
 • История на българския театър
 • История на музиката
 • История на пластичните изкуства
 • История на философията
 • Координация на постановъчния процес
 • Култура на говоримата реч
 • Културна политика
 • Маркетинг и реклама
 • Основи на психологията
 • Работа върху дипломен спектакъл
 • Семиотика:слово и образ
 • Сценичен разказ
 • Сценични етюди върху собствен замисъл
 • Сценични опити върху авторски текст
 • Сценични форми и театрални техники
 • Сценично движение
 • Сценография за драматичен театър
 • Теория на драмата
 • Теория на представлението
 • Увод в историятa на киното
 • Увод в историята на литературата
 • Увод в историята на театъра

Незадължителни дисциплини

 • Допълнителна професионална практика
 • Драматургия и психоанализа
 • История на американската литература
 • История на американския театър
 • История на античния театър
 • История на българската литература
 • История на европейската литература – Модернизъм
 • История на европейската литература до средата на 19в.
 • История на европейската литература-Постмодернизъм
 • История на европейския театър – Модернизъм
 • История на европейския театър – Средновековие
 • История на европейския театър-Просвещение, Романтизъм
 • История на европейския театър-Ренесанс, Класицизъм
 • История на европейският театър – Постмодернизъм
 • История на митологията и религията
 • История на руската литература
 • История на руския театър
 • История на танца
 • История на цивилизациите
 • Култура на писмената реч
 • Музикално обучение
 • Основи на драматургията
 • Основи на екранната режисура
 • Основи на фотографията
 • Социология на изкуството и културата
 • Стил и етикет
 • Сценичен грим и прическа
 • Теория на зрелищните изкуства